Pixelprojekt_Ruhrgebiet - Kriegsgräberstätte

Kriegsgräberstätte zurück zur Übersicht

Wolfgang van Triel, Duisburg, 2011 (Hintergrund zur Fotoserie)

 • Duisburg, 2011 (17 x 17 cm)

 • Duisburg, 2011 (17 x 17 cm)

 • Duisburg, 2011 (17 x 17 cm)

 • Duisburg, 2011 (17 x 17 cm)

 • Duisburg, 2011 (17 x 17 cm)

 • Duisburg, 2011 (17 x 17 cm)

 • Duisburg, 2011 (17 x 17 cm)

 • Duisburg, 2011 (17 x 17 cm)

 • Duisburg, 2011 (17 x 17 cm)

 • Duisburg, 2011 (17 x 17 cm)

 • Duisburg, 2011 (17 x 17 cm)

 • Duisburg, 2011 (17 x 17 cm)

© Sämtliche Nutzungsrechte an den abgebildeten Fotografien liegen bei Wolfgang van Triel